Mariusz Kąkol wraz z Tomkiem Ficoniem opowiadają o Przysiółku Ficońka w Cięcinie.

Zobacz również:

Ludzie pod wiyrchami - Przysiółek Ficońka w Cięcinie | Część I